News

บอริส จอห์นสันขยายกฎวีซ่าสำหรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครน

บอริส จอห์นสัน กล่าวว่าสหราชอาณาจักรสามารถรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนได้ 200,000 คนขึ้นไป ในขณะที่รัฐบาลได้ขยายความช่วยเหลือไปยังผู้คนจำนวนมากขึ้นที่หนีสงคราม โครงการนี้อนุญาตให้ญาติสนิทของคนยูเครนที่ตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักรเข้ามาได้ จะขยายให้ครอบคลุมพ่อแม่ที่เป็นผู้ใหญ่ ปู่ย่าตายาย เด็กอายุมากกว่า 18 ปี และพี่น้อง

บริษัทในสหราชอาณาจักรจะสามารถสนับสนุนชาวยูเครนที่เดินทางเข้ามาในประเทศได้ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการน้อยกว่าประเทศในสหภาพยุโรป คาดว่าประชาชนราว 7 ล้านคนต้องพลัดถิ่นจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย และองค์การสหประชาชาติรายงานว่า มีผู้คน มากกว่า 500,000คนหลบหนีออกจากประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรปตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนในยูเครนเป็นเวลาสูงสุดสามปีโดยไม่ต้องขอลี้ภัยก่อน โดยมีผู้เดินทางเข้าโปแลนด์มากกว่า 280,000 คนแล้ว